ทศวรรษแห่งวิกฤติ

สำหรับวิกฤติการเมืองไทยนั้น หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ว่าทางแก้ไขความขัดแย้งในระยะยาวจะต้องมุ่งแก้ปัญหาที่รากเหง้าอย่างแท้จริง อันได้แก่ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น ซึ่งหากภาครัฐจริงใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว จะต้องนำ "รัฐสวัสดิการ" ในรูปแบบของกลุ่มประเทศนอร์ดิกมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง และหากจะให้สัมฤทธิผลอย่างยั่งยืนและไม่เผชิญกับวิกฤติการคลังดังเช่นกรีซแล้ว รัฐบาลจะต้อง "เปลี่ยนแปลงประเทศไทย" โดยปฏิรูปภาคการเงิน การคลัง และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน

Published date : Aug 31, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category :
Page : 266
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167008240 
245 a : Title 
ทศวรรษแห่งวิกฤติ 
300 a : Total pages 
266 
520 a : Description 
สำหรับวิกฤติการเมืองไทยนั้น หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ว่าทางแก้ไขความขัดแย้งในระยะยาวจะต้องมุ่งแก้ปัญหาที่รากเหง้าอย่างแท้จริง อันได้แก่ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น ซึ่งหากภาครัฐจริงใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว จะต้องนำ "รัฐสวัสดิการ" ในรูปแบบของกลุ่มประเทศนอร์ดิกมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง และหากจะให้สัมฤทธิผลอย่างยั่งยืนและไม่เผชิญกับวิกฤติการคลังดังเช่นกรีซแล้ว รัฐบาลจะต้อง "เปลี่ยนแปลงประเทศไทย" โดยปฏิรูปภาคการเงิน การคลัง และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.