สัมภาษณ์อย่างไร... ให้ได้คนที่ "ใช่" สำหรับองค์กร

เนื้อหาของหนังสือมาจากประสบการณ์ผู้เขียนที่พบเห็นมาตลอดการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานเพื่อป้อนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเป็นการถ่ายทอดเรื่องน่ารู้และข้อควรระวังต่างๆที่ "กรรมการสัมภาษณ์งาน" ควรรู้ไว้แบบเล่าสู่กันฟัง เช่น คุณสมบัติและการเตรียมตัวอขงกรรมการสัมภาษณ์วิธีคิดผู้สมัครงานยุคใหม่ การประเมินผลผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ด้วย Competency (Competency Base Interview-CBI) ความแตกต่างระหว่างการสัมภาษณ์แบบเดิมกับการสัมภาษณ์แบบ Competency ตัวอย่างแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานเชิง Competency การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behaviorol Event Interview-BEI) การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมด้วย Competency ของตำแหน่งงาน และความรู้เสริมสำหรับกรรมการสัมภาษณ์ เช่น การอ่านบุคลิกภาพของคนที่เพิ่งเคยพบกันครั้งแรกลักษณะของผู้สมัครงานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล รวมทั้ง ผู้สมัครงานควรรู้ไว้

Published date : Aug 31, 2018
Publisher : ส.ส.ท.
Category :
Page : 160
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744432414 
245 a : Title 
สัมภาษณ์อย่างไร... ให้ได้คนที่ "ใช่" สำหรับองค์กร 
300 a : Total pages 
160 
520 a : Description 
เนื้อหาของหนังสือมาจากประสบการณ์ผู้เขียนที่พบเห็นมาตลอดการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานเพื่อป้อนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเป็นการถ่ายทอดเรื่องน่ารู้และข้อควรระวังต่างๆที่ "กรรมการสัมภาษณ์งาน" ควรรู้ไว้แบบเล่าสู่กันฟัง เช่น คุณสมบัติและการเตรียมตัวอขงกรรมการสัมภาษณ์วิธีคิดผู้สมัครงานยุคใหม่ การประเมินผลผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ด้วย Competency (Competency Base Interview-CBI) ความแตกต่างระหว่างการสัมภาษณ์แบบเดิมกับการสัมภาษณ์แบบ Competency ตัวอย่างแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานเชิง Competency การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behaviorol Event Interview-BEI) การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมด้วย Competency ของตำแหน่งงาน และความรู้เสริมสำหรับกรรมการสัมภาษณ์ เช่น การอ่านบุคลิกภาพของคนที่เพิ่งเคยพบกันครั้งแรกลักษณะของผู้สมัครงานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล รวมทั้ง ผู้สมัครงานควรรู้ไว้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.