ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก

""ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก"" เล่มนี้เป็นดั่งขุมทรัพย์ความรู้มากมายที่มีสาระ ความรู้อันหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นความรู้รอบตัว หรือรู้รอบ ตอบได้ กับความ... ""ใหญ่ที่สุด"" ""เล็กที่สุด""""สวยงามที่สุด"" อันจะเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในบ้านและสถานศึกษา ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ ที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่ง ""ประชาคมอาเซียน"" ในอนาคตอันใกล้นี้ ปี พ.ศ. 2558

Published date : Sep 06, 2018
Publisher : สกายบุ๊คส์
Page : 79
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162133626 
245 a : Title 
ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก 
300 a : Total pages 
79 
520 a : Description 
""ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก"" เล่มนี้เป็นดั่งขุมทรัพย์ความรู้มากมายที่มีสาระ ความรู้อันหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นความรู้รอบตัว หรือรู้รอบ ตอบได้ กับความ... ""ใหญ่ที่สุด"" ""เล็กที่สุด""""สวยงามที่สุด"" อันจะเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในบ้านและสถานศึกษา ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ ที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่ง ""ประชาคมอาเซียน"" ในอนาคตอันใกล้นี้ ปี พ.ศ. 2558 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.