ผลงานสารคดีกึ่งวิชาการของผู้เขียน ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ ที่ได้ประมวลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ได้รับจากศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตลอดช่วงที่ศึกษาอยู่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีโอกาสได้ตามเสด็จท่านอาจารย์สู่ดินแดนเขมรอีกหลายต่อหลายครั้ง

Published date : Sep 06, 2018
Publisher : อทิตตา
Category :
Page : 281
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9749005570 
245 a : Title 
ตามเสด็จเขมร 
300 a : Total pages 
281 
520 a : Description 
ผลงานสารคดีกึ่งวิชาการของผู้เขียน ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์ ที่ได้ประมวลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ได้รับจากศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตลอดช่วงที่ศึกษาอยู่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีโอกาสได้ตามเสด็จท่านอาจารย์สู่ดินแดนเขมรอีกหลายต่อหลายครั้ง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.