เส้นขนมจีนแป้งสดเสริมโปรตีนจิ้งหรีดผง

เส้นขนมจีนแป้งสดเสริมโปรตีนจิ้งหรีดผง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34/2562 ประเภทการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ผลงานนักเรียนระดับ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

MARC Information

245 a : Title 
เส้นขนมจีนแป้งสดเสริมโปรตีนจิ้งหรีดผง 
520 a : Description 
เส้นขนมจีนแป้งสดเสริมโปรตีนจิ้งหรีดผง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34/2562 ประเภทการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ผลงานนักเรียนระดับ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.