ข้าวตังหน้าตั้ง

ข้าวตังหน้าตั้ง จัดเป็นเครื่องว่าง หรืออาหารกินเล่นกับเครื่องดื่ม ยามบ่าย เป็นหนึ่งในเมนู ที่อยู่ใน กาพย์เห่ชมเครื่องว่าง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ จัดเป็นอาหารว่างของไทย ที่สมัยก่อน มักนำข้าวที่หุงแล้วติดก้นหม้อ เอามาตากแห้ง แล้วนำไปทอด พร้อมทำเครื่องจิ้ม ให้รสเค็มมัน

MARC Information

245 a : Title 
ข้าวตังหน้าตั้ง 
520 a : Description 
ข้าวตังหน้าตั้ง จัดเป็นเครื่องว่าง หรืออาหารกินเล่นกับเครื่องดื่ม ยามบ่าย เป็นหนึ่งในเมนู ที่อยู่ใน กาพย์เห่ชมเครื่องว่าง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ จัดเป็นอาหารว่างของไทย ที่สมัยก่อน มักนำข้าวที่หุงแล้วติดก้นหม้อ เอามาตากแห้ง แล้วนำไปทอด พร้อมทำเครื่องจิ้ม ให้รสเค็มมัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.