เมื่อปลายปี 2526 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐเยอรมนีได้ส่งครูช่างอาวุโสชาวเยอรมันมาช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม ที่โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปรารภถึงขนมเทศกาลคริสต์มาสของชาวเยอรมัน ที่มีชื่อว่า Stollen (ขนมปังเยอรมันแบบดั้งเดิมที่นิยมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส) หลังจากนั้นครูชาวเยอรมัน ได้ช่วยหาสูตรดั้งเดิมมาให้ครูในสาขาอาหารและโภชนาการ ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ทดลองทำ มีการปรับสูตรหลายครั้งจนลงตัว จึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให้ทดลองเสวย พระองค์ได้พระราชทานข้อติชม จนได้สูตรสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "ชโตนเลน (ชาววัง)" ชโตลเลน (ชาววัง) ส่วนประกอบ Sponge Dough แป้งสาลีอเนกประสงค์ 750 กรัม Instant yeast 45 กรัม Milk 650 กรัม ส่วนประกอบ Main Dough Sponge dough (ที่ผสมแล้ว) 1,445 กรัม แป้งสาลีอเนกประสงค์ 750 กรัม Soft 45 กรัม Wheat sour 40 กรัม Format 20 กรัม Cinnamon 60 กรัม Almond paste 100 กรัม Salt 20 กรัม Sugar 200 กรัม Butter soft 500 กรัม ส่วนประกอบผสมในเนื้อชโตลเลน Mix fruit (raisins ,Lemon peel ,Orange peel ,cranberry) หมักในเหล้ารัม (Dark rum) 1. ใส่ส่วนผสมส่วนที่1 (Sponge dough) ลงในเครื่องตี ตีจนแป้งเนียน พักทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที 2. นำส่วนผสมส่วนที่ 2 (main dough) ใส่ลงในเครื่องตี พร้อมกับส่วนที่ 1 3. ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าด้วยกันจนเนื้อแป้งเนียน 4. เมื่อแป้งทั้ง 2 ส่วนเข้ากันดีแล้ว ตัดแบ่งแป้งขึ้นมา 500 กรัม นำมาพักไว้ 5. ใส่อัลมอนด์ และผลไม้รวมที่หมักไว้ในเหล้ารัมลงไปในแป้งส่วนที่เหลือ 6. นำแป้งส่วนที่แบ่งไว้ 500 กรัม มาตัดให้ได้ขนาดก้อนละ 30 กรัม คลึงแป้ง ให้เป็นกลมแล้วพักไว้ 7. เตรียมแป้งส่วนที่ผสมผลไม้แล้ว นำมาตัดให้ได้ขนาดก้อนละ 220 กรัม คลึงแป้ง ให้ได้ลักษณะกลม แล้วขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกพักไว้ 8. นำแป้งที่ตัดแบ่งไว้ขนาดก้อนละ 30 กรัม (Cover) มารีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ ขนาดประมาณ 6x6 นิ้ว แล้วนำมาคลุมแป้งที่ขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกให้มิด รีดให้ได้ รูปทรงตามที่ต้องการ แล้วจึงใส่ไส้อัลมอนด์กวน ที่เตรียมไว้ 9. นำแป้งที่ขึ้นรูปทรงเสร็จแล้วไปพักไว้ในตู้พักแป้ง เพื่อให้แป้งขนมปังฟู ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 10. นำไปอบด้วยอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 นาที 11. นำออกจาเตาอบ ทาหน้าขนมปังด้วยน้ำหมักผลไม้ให้ชุ่ม แล้วโรยแต่งหน้า ขนมปังด้วยน้ำตาลไอซิ่ง สร้างสรรค์โดย ขวัญชนก ทองปะนะ พัฒนาสูตรโดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

MARC Information

245 a : Title 
ชโตลเลน (ชาววัง) 
520 a : Description 
เมื่อปลายปี 2526 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐเยอรมนีได้ส่งครูช่างอาวุโสชาวเยอรมันมาช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม ที่โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปรารภถึงขนมเทศกาลคริสต์มาสของชาวเยอรมัน ที่มีชื่อว่า Stollen (ขนมปังเยอรมันแบบดั้งเดิมที่นิยมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส) หลังจากนั้นครูชาวเยอรมัน ได้ช่วยหาสูตรดั้งเดิมมาให้ครูในสาขาอาหารและโภชนาการ ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ทดลองทำ มีการปรับสูตรหลายครั้งจนลงตัว จึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให้ทดลองเสวย พระองค์ได้พระราชทานข้อติชม จนได้สูตรสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "ชโตนเลน (ชาววัง)" ชโตลเลน (ชาววัง) ส่วนประกอบ Sponge Dough แป้งสาลีอเนกประสงค์ 750 กรัม Instant yeast 45 กรัม Milk 650 กรัม ส่วนประกอบ Main Dough Sponge dough (ที่ผสมแล้ว) 1,445 กรัม แป้งสาลีอเนกประสงค์ 750 กรัม Soft 45 กรัม Wheat sour 40 กรัม Format 20 กรัม Cinnamon 60 กรัม Almond paste 100 กรัม Salt 20 กรัม Sugar 200 กรัม Butter soft 500 กรัม ส่วนประกอบผสมในเนื้อชโตลเลน Mix fruit (raisins ,Lemon peel ,Orange peel ,cranberry) หมักในเหล้ารัม (Dark rum) 1. ใส่ส่วนผสมส่วนที่1 (Sponge dough) ลงในเครื่องตี ตีจนแป้งเนียน พักทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที 2. นำส่วนผสมส่วนที่ 2 (main dough) ใส่ลงในเครื่องตี พร้อมกับส่วนที่ 1 3. ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าด้วยกันจนเนื้อแป้งเนียน 4. เมื่อแป้งทั้ง 2 ส่วนเข้ากันดีแล้ว ตัดแบ่งแป้งขึ้นมา 500 กรัม นำมาพักไว้ 5. ใส่อัลมอนด์ และผลไม้รวมที่หมักไว้ในเหล้ารัมลงไปในแป้งส่วนที่เหลือ 6. นำแป้งส่วนที่แบ่งไว้ 500 กรัม มาตัดให้ได้ขนาดก้อนละ 30 กรัม คลึงแป้ง ให้เป็นกลมแล้วพักไว้ 7. เตรียมแป้งส่วนที่ผสมผลไม้แล้ว นำมาตัดให้ได้ขนาดก้อนละ 220 กรัม คลึงแป้ง ให้ได้ลักษณะกลม แล้วขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกพักไว้ 8. นำแป้งที่ตัดแบ่งไว้ขนาดก้อนละ 30 กรัม (Cover) มารีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ ขนาดประมาณ 6x6 นิ้ว แล้วนำมาคลุมแป้งที่ขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกให้มิด รีดให้ได้ รูปทรงตามที่ต้องการ แล้วจึงใส่ไส้อัลมอนด์กวน ที่เตรียมไว้ 9. นำแป้งที่ขึ้นรูปทรงเสร็จแล้วไปพักไว้ในตู้พักแป้ง เพื่อให้แป้งขนมปังฟู ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 10. นำไปอบด้วยอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 นาที 11. นำออกจาเตาอบ ทาหน้าขนมปังด้วยน้ำหมักผลไม้ให้ชุ่ม แล้วโรยแต่งหน้า ขนมปังด้วยน้ำตาลไอซิ่ง สร้างสรรค์โดย ขวัญชนก ทองปะนะ พัฒนาสูตรโดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.